top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

NOW 3.0 open vanaf 16 november

Vanaf morgen, 16 november 2020, kan de NOW 3.0 regeling aangevraagd worden. Wat houdt de regeling in en wat is het verschil met NOW 1.0 en NOW 2.0?


Wat was de NOW ook alweer?

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) tegemoetkoming is in het leven geroepen om banen te beschermen. Ondernemers kunnen in deze regeling een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies. Dit was het doel in de eerste en tweede NOW regeling en dit blijft ook het doel van de derde NOW regeling.


Wel kent de NOW 3.0 een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 en de NOW 2.0.


Verschillen met NOW 2.0

Belangrijke verschillen met NOW 2.0:

  • NOW 3.0 is opgedeeld in 3 tijdvakken, binnen welke tijdvakken; 1. okt.-dec. 2020, 2. jan.-mrt. 2021 en 3. apr.- jun. 2021. Tegemoetkoming kan per tijdvak worden aangevraagd.

  • het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming is vanaf het tweede tijdvak 30%, terwijl dit onder de NOW 2.0 en in het eerste tijdvak NOW 3.0 20% was;

  • de referentieperiode voor de bepaling van het omzetverlies is voor alle tijdvakken juni 2020

  • het kabinet beseft zich dat het voortduren van deze crisis voor ondernemers betekent dat zij op enig moment moeten bezuinigen op loonkosten, door bijv. ontslag of een loonoffer in overleg met de vakbond. Daarom biedt NOW 3.0 ruimte voor een dalende loonsom, zonder dat dit leidt tot korting op de subsidie. De korting op de subsidie in geval van bedrijfseconomisch ontslag is daarom afgeschaft.

  • Daar tegenover staat dat er onder de NOW 3.0 een inspanningsplicht geldt voor werkgevers om mensen die hun baan verliezen, te begeleiden naar nieuw werk (o.a. door bemiddeling van werk-naar-werk en scholing). Ook voor het begeleiden van deze trajecten maakt het kabinet geld vrij onder de NOW 3.0 regeling. Voldoen werkgevers niet aan deze inspanningsplicht? Dan volgt een korting op de NOW uitkering van 5%. Dus; werkgevers die wegens bedrijfseconomische redenen een contract beëindigen in de periode waarin zij NOW hebben gekregen, moeten het UWV benaderen in het kader van hulp bij van werk-naar-werk begeleiding.

  • de financiële steun kent een afbouwregeling voor de vergoedingspercentages van 80% van de loonsom in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak, naar 60% in het derde tijdvak;

  • Tegenover de afbouw van de vergoeding staat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder gevolgen voor de subsidie. Dus geen korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag.


Wanneer aanvragen?

NOW 3.0, tijdvak 1, kan vanaf 16 november tot 13 december 2020 aangevraagd worden, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.


Voor deelname aan de NOW 3.0 regeling maakt het niet uit of de werkgever wel of geen gebruik heeft gemaakt van eerdere NOW-regelingen.


Samenvatting

Voor een samenvattende weergave van de NOW 3.0 details, zie onderstaande factsheet:


NOW 1.0

Er was de afgelopen tijd nog meer NOW nieuws te melden. Op 7 oktober 2020 is namelijk het loket geopend waarmee ondernemers de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 subsidie kunnen aanvragen. Meer hierover lees je op deze pagina.

42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page