top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Vanaf vandaag: definitieve vaststelling NOW 1.0

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 regeling (de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) kunnen vanaf vandaag (7 oktober 2020) een aanvraag indienen voor definitieve vaststelling van de subsidie.


Voorschot vs. definitieve vaststelling

Bij het aanvragen van de NOW 1.0 regeling is destijds uitgegaan van een 'verwacht' omzetverlies en de loonsom in januari 2020. Op basis van die gegevens is aan de aanvragende werkgever een voorschot betaald. Nu wordt aan de hand van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom over de maanden maart, april en mei de definitieve hoogte van de subsidie vastgesteld. Dit kan dus leiden tot een nabetaling of terugvordering.


Let op!

Werkgevers en accountants opgelet: de verantwoordelijkheid om de aanvraag voor definitieve vaststelling in te dienen ligt bij de werkgever zelf. Wie wel een voorschot heeft ontvangen, maar geen aanvraag definitieve vaststelling indient, moet het volledige voorschot terugbetalen!


Boven een voorschotbedrag van € 20.000 of een definitief subsidiebedrag van € 25.000 is bovendien een verklaring van een 'deskundige derde', zoals een boekhouder of administratiekantoor, vereist. Boven een voorschotbedrag van € 100.000 of een definitief subsidiebedrag van € 125.000 is een accountantsverklaring verplicht.


Termijn

Het UWV stelt dat dit controle- en berekenproces een stuk ingewikkelder is dan de eerste vaststelling en verwacht daarom dat de definitieve vaststelling van de subsidie meer tijd zal vragen. Werkgevers die géén accountantsverklaring nodig hebben, hebben daarom 24 weken de tijd om een aanvraag in te dienen. Werkgevers die wél een accountantsverklaring nodig hebben, krijgen 38 weken de tijd.


Het UWV heeft vervolgens maximaal 52 weken om een aanvraag af te handelen.


Inschatting maken

Op www.simulatienow.nl is een tool te vinden waarmee werkgevers kunnen inschatten hoe hoog het definitieve subsidiebedrag wordt en welk bedrag ze uiteindelijk moeten terugbetalen of als nabetaling ontvangen. Het UWV raadt werkgevers aan van deze tool gebruik te maken, om zo alvast een inschatting te maken van de mogelijke nabetaling of terugvordering.


Aanvraag doen

Via deze link kun je de aanvraag tot definitieve vaststelling doen. Op deze pagina vind je ook meer informatie over de aanvraag.

30 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page