top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Werkgevers in het nauw: werktijdverkorting

Eerder schreef ik al in algemene bewoordingen over de invloed van het corona virus op de werkvloer. Inmiddels moeten scholen, restaurants, café's en talloze andere gelegenheden in elk geval tot 6 april a.s. gesloten blijven, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Alhoewel dit een goede beslissing is voor de volksgezondheid, heeft het grote impact de ondernemer en de werknemers. Doordat de kosten immers wel doorlopen, maar (een groot deel van) de omzet uitblijft, kun je in financiële problemen komen. Hoogste tijd dus om een wat specifiekere blog over dit onderwerp te schrijven. Want wat kun je doen als werkgever, indien er tijdelijk geen of minder werk is?

 

UPDATE - 17 MAART 19:30

Waar ik getroffen ondernemers eerder vandaag adviseerde werktijdverkorting aan te vragen, moet dat advies nu worden bijgesteld. In de persconferentie van zojuist zijn namelijk de maatregelen aangekondigd, die zijn genomen om getroffen ondernemers te steunen. Er kan niet langer een verzoek voor werktijdverkorting worden gedaan. Dat systeem is overbelast en is niet gebouwd voor zóveel aanvragen. Deze regeling is daarom per direct stopgezet en het kabinet heeft het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid in het leven geroepen.

Op grond van deze regeling komen getroffen ondernemers in aanmerking voor compensatie van 90% van de loonkosten, vanaf 1 maart (dus met terugwerkende kracht). Voorwaarden zijn dat 1) medewerkers niet mogen worden ontslagen en 2) de lonen moeten worden doorbetaald.

Er wordt nu druk gewerkt aan het openstellen van dit loket. Op dit moment is een aanvraag hiervoor doen dus nog niet mogelijk. Aanvragen die al zijn gedaan in het loket voor werktijdverkorting, worden overgezet naar het nieuwe systeem.

Keep you posted!😉

 

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting houdt in dat je als werkgever in sommige buitengewone gebeurtenissen, die niet onder het normale ondernemersrisico vallen, een tijdelijke WW-uitkering voor jouw werknemers kunt aanvragen, indien er tijdelijk geen of minder werk voor hen is. Het corona virus en de daarvoor genomen maatregelen vallen onder zo'n buitengewone gebeurtenis.


De voorwaarden:

  • je bedrijf is getroffen door een buitengewone gebeurtenis die niet onder het normale ondernemersrisico valt (bijvoorbeeld uitbraak van het corona virus en/of maatregelen die als gevolg daarvan zijn genomen);

  • je verwacht voor een periode van minimaal 2 en maximaal 24 kalenderweken minimaal 20% minder werk te hebben als gevolg van deze buitengewone gebeurtenis.

Indien een vergunning voor werktijdverkorting wordt verleend, geldt deze in beginsel vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal voor zes weken. Na die periode nog geen verbetering? Dan kun je verlenging aanvragen. In totaal kan de werktijdverkorting 24 weken duren.

Procedure

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. Eerst dien je bij het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen. Dat kun je doen via deze link;

  2. Vergunning verkregen? Meld dit dan direct aan het UWV, via deze link. Let op! Dit formulier moet uiterlijk binnen 2 dagen nadat de vergunning is verkregen, bij het UWV worden ingediend;

  3. Na afloop van de vergunningsperiode, kun je via deze link een WW-uitkering voor de betreffende werknemers aanvragen.

Als de werknemers voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden van het UWV voor toekenning van een WW-uitkering, keert het UWV de WW-uitkering na afloop van de vergunningsperiode aan werkgever uit. De werkgever dient deze WW-uitkering dan te betalen aan de werknemer. De werkgever is daarbij vrij de WW-uitkering van de werknemer aan te vullen tot het laatste salaris. Sinds 1 januari 2020 is hij niet meer verplicht dit te doen.


Tot 1 januari 2020 was een werkgever verplicht om tijdens de werktijdverkorting 100% van het laatstverdiende salaris aan de werknemer door te betalen. Vanaf 1 januari 2020 is dit niet langer een plicht en valt de werknemer in beginsel terug op zijn WW. Het staat werkgevers nog wel vrij de WW-uitkering van de werknemer aan te vullen.

Voor wie wél en voor wie níét?

Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd ten aanzien van werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt. De regeling kan dus niet worden aangevraagd voor oproepkrachten met een nulurencontract, uitzendkrachten en zelfstandigen (zzp'ers). Ook voor werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode in gaat, kan géén tijdelijke WW-uitkering worden aangevraagd. Deze werknemers dienen wel hun loon doorbetaald te krijgen.


Stand van zaken

Inmiddels hebben al meer dan 20.000 bedrijven een vergunning aangevraagd voor werktijdverkorting. In totaal gaat het om meer dan 300.000 werknemers. Door het grote aantal ondernemers dat wordt getroffen door corona en de daarvoor genomen maatregelen, is het niet ondenkbaar dat de regering andere maatregelen gaat nemen om ondernemers tegemoet te komen. Ik houd je op de hoogte!


Heb je vragen over werktijdverkorting? Bel mij dan via 040-2089240 of mail mij via info@mrcuijten.nl. Stay safe!

146 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page