top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Geen vakantie door corona, maar wat gebeurt er met de vakantiedagen?

Het coronavirus, en de maatregelen die zijn genomen om verspreiding ervan te beperken, beïnvloeden inmiddels een groot deel van ons dagelijks leven. We zijn aan huis gekluisterd en Rutte adviseerde ons met klem om ook voor de aankomende meivakantie géén plannen te maken. Gevolg hiervan is ook dat veel geplande vakanties zijn geannuleerd. Wat gebeurt er met de vakantiedagen die de werknemer voor die vakantie al heeft aangevraagd en toegewezen heeft gekregen? Mogen deze worden teruggegeven of blijven deze opgenomen? Ik leg het je uit in dit blog.


Aanvragen van vakantie

In mijn eerdere blog, legde ik al uit hoe het proces van vrij vragen en vrij krijgen in elkaar zit. In een notendop: de werknemer vraagt vrij en in beginsel is de werkgever gehouden deze vakantieaanvraag goed te keuren. Indien er echter gewichtige redenen zijn die zich verzetten tegen deze verzochte vakantie, dient de werkgever dit binnen twee weken na indiening van de aanvraag schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken. Laat de werkgever binnen deze termijn niets weten, dan staat de vakantie van de werknemer vast.


Vastgestelde vakantie teruggeven

Wat nu als de vakantie conform de aanvraag van de werknemer vast staat, maar de werknemer deze vakantie wil annuleren (lees: teruggeven) omdat zijn vakantie door corona niet door gaat. Heeft hij dit recht?


Het antwoord op deze vraag is: nee. Dit recht heeft de werknemer niet.


Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Ondanks dat het teruggeven van vakantiedagen geen wettelijk recht is, kan uit wettelijke plicht om zich als goed werkgever te gedragen wel volgen dat in sommige gevallen van een werkgever kan worden verwacht dat hij medewerking verleent aan het teruggeven van vakantiedagen. Wanneer er bijvoorbeeld genoeg werk voorhanden is, kan van de werkgever in sommige gevallen wel worden verwacht dat hij meewerkt aan het teruggeven van opgenomen vakantie.


Maar het omgedraaide is, zeker in de huidige corona tijd, ook denkbaar. In sommige bedrijven is er immers veel minder werk als gevolg van de coronamaatregelen en bedrijven verkeren in financieel zwaar weer door de maatregelen. Indien er inderdaad geen werk voor de medewerker voorhanden is en het teruggeven van vakantiedagen ook financiële nadelige gevolgen heeft voor het bedrijf, is het zeker denkbaar dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat hij medewerking verleent aan het teruggeven van vakantiedagen.

Maatwerk

Concluderend is het zo dat er geen wettelijk recht, noch een wettelijke plicht is, op grond waarvan de werknemer het recht heeft vakantiedagen in te trekken of op grond waarvan de werkgever de plicht heeft deze dagen terug te geven. Aan de hand van de wettelijke regels van goed werkgeverschap en goed werknemerschap moet per individueel geval beoordeeld worden of het teruggeven/terugnemen van vakantiedagen redelijk is. Ik raad daarbij zowel werkgever als werknemer aan om in het oog te houden dat jullie beiden ongevraagd in deze situatie zitten en geconfronteerd worden met de gevolgen van de coronamaatregelen. Het is een bijzondere tijd, die voor iedereen vervelend is. Probeer daarom altijd in goed overleg tot een oplossing te komen, waarbij je ook oog hebt voor de belangen van de ander.


Heb je vragen over dit onderwerp of wil je weten wat je met jouw vakantiedagen kunt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

130 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page