top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020

Alhoewel ik me voor kan stellen dat je als werkgever nu voornamelijk met de coronaperikelen bezig bent, wil ik via deze blog toch nog een ander arbeidsrechtelijk agendapunt onder je aandacht brengen. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers namelijk compensatie aanvragen voor een transitievergoeding die zij betaald hebben aan een werknemer die meer dan 2 jaar ziek is/was. Hoe zit het precies?

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid geniet de werknemer ontslagbescherming en heeft hij in beginsel recht op doorbetaling van het loon. Nadat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever bij het UWV een ontslagaanvraag indienen voor de werknemer. Indien de werkgever een ontslagvergunning van het UWV verkrijgt, heeft de werknemer meestal wel recht op uitbetaling van de transitievergoeding.


Lange tijd was het feit dat de werknemer recht had op een transitievergoeding, voor sommige werkgevers reden om het dienstverband "slapend" aan te houden. De werknemer bleef dan in dienst, maar verrichtte geen werk en kreeg dus geen loon.


In een eerdere blog schreef ik al dat de Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever gehouden is mee te werken aan het verzoek van de werknemer tot beëindiging van een slapend dienstverband.


Compensatieregeling

Om te voorkomen dat werknemers lang in onzekerheid blijven en werkgevers te maken krijgen met hoge kosten (het loon tijdens de 2 ziektejaren én daarna nog de transitievergoeding) is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. Met deze regeling kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgen.


Voorwaarden

De regeling geldt voor:

  • Transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Indien het einde van de periode van 2 jaar ziekte al vóór 1 juli 2015 lag, is geen compensatie mogelijk;

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • de arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige ziekte;

  • de werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;

  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.


Hoogte van de compensatie

Werkgevers let op! Er wordt niet meer gecompenseerd dan het bedrag van de transitievergoeding waarop de zieke werknemer recht had op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting na 2 ziektejaren stopt. Indien je er als werkgever voor kiest om het dienstverband na deze 2 ziektejaren bijvoorbeeld nog 1 jaar door te laten lopen en je daardoor dus een hogere transitievergoeding verschuldigd bent, dan wordt niet de hele transitievergoeding gecompenseerd.


Aanvragen

Vanaf 1 april kunnen werkgevers bij het UWV, via deze link, een aanvraag indienen voor de compensatieregeling. Een aanvraag kan worden gedaan tot 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald. Indien de transitievergoeding al betaald was voor 1 april 2020, kun je de aanvraag doen tot en met 30 september 2020.


Vragen over deze regeling? Bel of mail mij dan!

71 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page