top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Verplichte beëindiging slapend dienstverband

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in bepaalde situaties gehouden is mee te werken aan een verzoek van de werknemer tot beëindiging van het dienstverband én dat de werknemer in kwestie in dat geval aanspraak maakt op een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. Dit is het geval wanneer sprake is van een zogenaamd slapend dienstverband.


Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband is een dienstverband met een werknemer die langer dan twee jaar ziek is. De werknemer is nog steeds in dienst bij het bedrijf, maar werkt vanwege zijn of haar ziekte niet. Doordat de werknemer niet werkt, krijgt hij ook geen loon. In beginsel geldt immers de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Enkel tijdens de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid geldt de uitzondering ‘geen arbeid, toch loon’.

Let echter op! Ook aan een slapend dienstverband kleven verplichtingen voor de werkgever. De werkgever moet bijvoorbeeld nog steeds werken aan de re-integratie van de werknemer.


Beëindiging tijdens en na ziekte

Tijdens de eerste twee jaar ziekte, geniet de werknemer ontslagbescherming. De werkgever mag tijdens die periode het dienstverband van de werknemer in beginsel niet beëindigen. Na deze twee jaar, mag een werkgever het dienstverband met een zieke werknemer wél beëindigen, mits de werkgever aan al zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan (dit toetst het UWV). 

In het verleden gebeurde het echter vaak dat werkgevers ook na twee jaar ziekte het dienstverband met de zieke werknemer niet beëindigden, omdat zij in dat geval de transitievergoeding aan de zieke werknemer zijn verschuldigd.


Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat, indien voldaan is aan de vereisten van artikel 7:669 lid 3 onder b BW (langer dan twee jaar ziek en geen herstel binnen 26 weken te verwachten), een werkgever in beginsel verplicht is mee te werken aan een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. De werkgever is in dat geval bovendien een vergoeding aan de werknemer verschuldigd, gelijk aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding in dat geval. 


Wet compensatie transitievergoeding

Omdat bleek dat veel, vooral kleinere, werkgevers opzagen tegen het betalen van de transitievergoeding in dit geval, is de Wet compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte in het leven geroepen. Deze wet maakt het voor werkgevers mogelijk om vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen indien zij een werknemer ontslaan die langer dan twee jaar ziek is. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Indien het einde van de periode van twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag, is geen compensatie mogelijk.


Let op! In geval van een slapend dienstverband, wordt de tijdens het slapend dienstverband (dus na twee jaar ziekte) opgebouwde vergoeding niet gecompenseerd! Deze is de werkgever echter wel verschuldigd.


Zie voor uitgebreide voorwaarden www.rijksoverheid.nl.


Wil je weten of jij in aanmerking komt voor beëindiging van een slapend dienstverband of compensatie van de verschuldigde transitievergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.


12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page