top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

(Wets)wijzigingen per 1 juli!

Het is bijna 1 juli en dat betekent dat ons weer een hoop (wets)wijzigingen wachten! We kunnen er natuurlijk niet om heen en wellicht heb je het op de persconferentie van 24 juni ook al gehoord: per 1 juli verandert een aantal van de eerder ingevoerde corona-maatregelen. Er mag langzaamaan weer wat meer. Ook niet corona-gerelateerd wordt er een aantal (wets)wijzigingen doorgevoerd per 1 juli a.s. In dit artikel som ik ze op.

Corona maatregelen


De belangrijkste (gewijzigde) regels per 1 juli zijn:

  • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee;

  • Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als u een plek reserveert en je krijgt dan een gezondheidscheck;

  • Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september;

  • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee;

  • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen. Het reserveren van een plek is dan verplicht en je krijgt een gezondheidscheck;

  • Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.

Zie voor het volledige overzicht de infographic bij dit artikel.
Corona steunmaatregelen

Niet alleen de "gedragsregels" wijzigen per 1 juli. Ook in de financiële tegemoetkoming voor getroffen ondernemers worden wijzigingen/verleningen doorgevoerd. Zo opent het NOW2.0 loket op 6 juli a.s. De NOW wordt daarmee verlengd tot 1 oktober 2020.


Zie voor de details over deze regeling bijgevoegde infographic en de pagina dossier corona.

Ook niet corona-gerelateerd wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd per 1 juli a.s. Zoals:


Verhoging minimumloon

Het minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020. Ter illustratie: voor werknemers van 21 jaar en ouder was het minimumloon per 1 januari 2020 € 1.653,60 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Per 1 juli 2020 bedraagt dit € 1.680,00. Klik hier voor alle tabellen met minimumlonen.


Langer verlof voor de partner na geboorte

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners recht op geboorteverlof voor de periode gelijk aan het aantal uren dat zij normaal per week werken. Werkt de partner normaliter 5 x 6 dagen? Dan krijgt hij/zij 30 uur verlof: 5 x 6 dagen. Tijdens dit geboorteverlof betaalt de werkgever het loon volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.


Per 1 juli 2020 wordt dit aan dit geboorteverlof het aanvullend geboorteverlof toegevoegd. Partners kunnen maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. De werknemer mag het geboorteverlof aaneengesloten of gespreid opnemen.


Werkgevers moeten voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgever is vrij om de uitkering aan te vullen tot 100% van het dagloon.


Zorgverleners verplicht tot digitale inzage

Per 1 juli 2020 zijn zelfstandig zorgverleners verplicht om patiënten digitaal toegang te geven tot hun eigen medische gegevens. Patiënten hebben nu al het recht om hun medische gegevens te bekijken in de artsenpraktijk. Straks is het verplicht dat patiënten hun gegevens ook digitaal kunnen bekijken en beheren.


Tabaksregels

Vanaf 1 april 2020 kregen we al te maken met nieuwe tabaksregels: de accijnzen stegen en kwam er een verbod op sigaretten met een smaakje. Op 1 juli komt daar een uitstalverbod voor supermarkten bij. Dit betekent dat supermarkten rookwaren niet meer zichtbaar mogen uitstallen in een vitrine of display. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit uitstalverbod ook voor overige winkels die tabak verkopen (zoals tankstations, tabakszaken en avondwinkels). Op 1 oktober 2020 gaat bovendien de 'plain packaging' maatregel in werking, wat inhoudt dat alle pakjes sigaretten dezelfde donkergroen-bruine verpakking moeten hebben.


Dit is niet een uitputtend overzicht van gewijzigde regels per 1 juli a.s. Kijk voor meer informatie o.a. op: www.kvk.nl.

110 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page