top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Door deze WAB veranderen de regels in het arbeidsrecht, met name waar het gaat om arbeidscontracten en ontslag.


Doel

Met deze wet wil de regering vaste arbeid voor werkgevers aantrekkelijker maken, terwijl flexibele arbeid minder aantrekkelijk wordt gemaakt. De regering wil zo het aanbieden van vaste dienstverbanden stimuleren en de kloof tussen vaste en flexibele arbeid verkleinen.


Wat is er veranderd?

De WAB bevat zoals gezegd voornamelijk wijzigingen op het gebied van arbeidscontracten en op het gebied van ontslag. Hieronder worden ze opgesplitst uiteengezet:


Arbeidsovereenkomsten

  • De ketenregeling is weer uitgebreid van twee naar drie jaar;

  • Er gelden termijnen voor het oproepen en afzeggen van een oproep én aan de oproepkracht moet na één jaar een aanbod worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang, gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in dat jaar;

  • Enkel voor contracten voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang geldt de lage WW-premie nog. Voor alle andere (flex)contracten, geldt de hoge WW-norm. Werkgevers gaan daardoor voor flexibele contracten een hogere WW-premie betalen.

  • Payrollers vallen niet langer onder het uitzendregime. Zij hebben dezelfde rechten als werknemers die bij op basis van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever in dienst zijn. Hierdoor wordt payrolling voor werkgevers duurder en minder aantrekkelijk.


Ontslag

  • Met betrekking tot de transitievergoeding, zijn drie wijzigingen doorgevoerd:

  1. De transitievergoeding geldt vanaf dag één, terwijl er voorheen pas recht op transitievergoeding bestond na twee jaar dienstverband;

  2. De periode waarover transitievergoeding wordt berekend, wordt niet langer afgerond op halve dienstjaren. Gekeken wordt naar de werkelijke duur van het dienstverband;

  3. De hoogte van de transitievergoeding blijft 1/3e maandsalaris per dienstjaar en wordt derhalve niet meer (zoals voorheen) hoger na het tiende dienstjaar.

  • Er is een extra ontslaggrond, de “i-grond”, toegevoegd, die ontslag op basis van cumulatie van ontslaggronden mogelijk maakt. Waar eerst één ontslaggrond volledig voldragen moest zijn, kan nu ook de combinatie van ontslaggronden tot ontslag leiden. Indien ontslag op basis van deze cumulatieve grond volgt, kan aan de werknemer een extra vergoeding worden toegekend.


Weten wat de wijzigingen voor jou betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

8 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page