top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Het getuigschrift

Het is een term die vaak in het arbeidsrecht valt: het getuigschrift. Maar ben jij op de hoogte van de precieze regels voor zo'n getuigschrift?


Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een verklaring, opgesteld door de werkgever, waarin hij (in elk geval) verklaart dat de werknemer gedurende een zekere periode bij hem heeft gewerkt.


Wettelijk verplicht

Een werkgever is wettelijk verplicht om, bij het einde van het dienstverband, aan de werknemer een getuigschrift uit te reiken. Deze verplichting staat in artikel 656 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dat artikel beschrijft ook welke informatie het getuigschrift in elk geval moet bevatten. Dat is namelijk:

  1. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;

  2. de begindatum en de einddatum van het dienstverband;

  3. een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;

  4. een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;

  5. indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.

Daarbij geldt dat punt 3, 4 en 5 slechts op verzoek van de werknemer in het getuigschrift hoeven te worden vermeld. Indien de werknemer bovendien de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en hij ter gelegenheid daarvan een vergoeding aan de werkgever heeft moeten betalen, mag de werkgever dit in het getuigschrift vermelden.


Misverstand!

Soms gaan er geluiden dat de werkgever verplicht is een positief geformuleerd getuigschrift aan de werknemer uit te reiken. Hiertoe is de werkgever echter niet wettelijk verplicht. De werkgever is slechts verplicht te verklaren over de zaken die hierboven staan omschreven en heeft daarbij een ruime bevoegdheid in de bewoording daarvan.


Vaststellingsovereenkomst

Dit is anders wanneer (bijvoorbeeld) werkgever en werknemer ter gelegenheid van de beëindiging met wederzijds goedvinden in een vaststellingsovereenkomst afspreken dat de werkgever 'een positief geformuleerd getuigschrift' ter hand zal stellen. Een dergelijke contractuele verplichting dient de werkgever wél na te komen. Het is daarom raadzaam om, indien de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd, een afspraak van soortgelijke bewoording in de vaststellingsovereenkomst op te nemen.


Heb jij vragen over de inhoud van een getuigschrift, wil je jouw getuigschrift laten checken of laten opstellen of wil je graag een voorbeeld? Neem dan zeker even contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page