top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Geen vakantiegeld door corona, mag dat?

Meimaand = vakantiegeldmaand! Uit onderzoek van de vakbond CNV blijkt echter dat het vakantiegeld dit jaar niet door alle werkgevers uitbetaald wordt, vanwege de coronacrisis. CNV meldt dat meer dan een half miljoen werknemers aangeeft dat hun werkgever hen geen vakantiegeld wil betalen. Mag een werkgever zomaar besluiten dit jaar géén vakantiegeld uit te betalen, of betaling daarvan uit te stellen? Ik leg het je in dit blog uit!


Geen vakantiegeld betalen?

Het antwoord op deze vraag is simpel: nee, een werkgever mag niet zonder toestemming van de werknemer betaling van vakantiegeld achterwege laten. Vakantiegeld (minimaal 8% van het loon) is een wettelijk recht. De werknemer heeft recht op betaling hiervan.


Vakantiegeld gespreid betalen?

Er zijn ook werkgevers die voorstellen het vakantiegeld gespreid te betalen. Mag dat wel? Ook hier is het antwoord simpel: nee, dit mag de werkgever niet doen zonder toestemming van de werknemer. In de wet staat namelijk dat het vakantiegeld uiterlijk 30 juni moet zijn bijgeschreven bij de werknemer. In sommige cao's zijn hierover echter andere afspraken gemaakt. Bekijk dus goed de cao die op jouw arbeidsovereenkomst van toepassing is! Indien de werkgever te laat is met het betalen van vakantiegeld, riskeert hij een boete die op kan lopen tot 50% van het vakantiegeld.

Vrijwillig akkoord

De werkgever kan dus niet van de werknemer eisen dat hij akkoord gaat met geen, of late betaling van het vakantiegeld. De werknemer mag echter wel vrijwillig akkoord gaan met een door de werkgever voorgestelde regeling. Wellicht dat de werknemer hier oren naar heeft om zo te voorkomen dat het bedrijf failliet gaat, met als (mogelijk) gevolg dat hij zijn baan zou verliezen.


NOW-regeling

In de overheidssteun (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) is uitdrukkelijk ook geld opgenomen voor o.a. vakantiegeld. Indien de werkgever dus aanspraak heeft op de NOW-regeling, wordt hij ook (deels) gecompenseerd voor te betalen vakantiegeld.


Vakantiedagen

Daarnaast komt het op plekken voor dat werkgevers werknemers vragen om vakantiedagen in te leveren, voor de dagen dat de werknemer door de coronacrisis thuis zit. Mag dit wel? Opnieuw is het antwoord: nee. Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen.


Voor ADV-uren geldt dit niet! Indien schriftelijk is vastgelegd dat de werkgever kan bepalen wanneer de ADV-uren worden opgenomen, mag de werkgever de werknemer wel verplichten ADV-uren op te nemen.


Ook hier geldt dat de werknemer uiteraard wel vrijwillig kan instemmen met het voorstel van de werkgever tot het opnemen van vakantiedagen.


Ga met elkaar in overleg!

Voor beide onderwerpen geldt: blijf met elkaar praten! Voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever, is dit een bijzonder zware en vervelende tijd. Houd in het oog dat beiden ongevraagd in deze situatie zitten en geconfronteerd worden met de gevolgen van de coronamaatregelen. Probeer daarom altijd in goed overleg tot een oplossing te komen, waarbij je ook oog hebt voor de belangen van de ander. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je ook altijd tot de vakbond wenden.


Heb jij problemen met het betalen, of uitbetaald krijgen van vakantiegeld? Bel of mail mij dan en ik help je verder.

122 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page