top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Wetsvoorstel gecombineerde achternaam

Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit 2020 blijkt dat 32% van de mensen vindt dat het mogelijk moet worden dat ouders hun kinderen de namen van beide ouders meegeven.


Hoe zit het nu?

Op dit moment kunnen ouders één achternaam aan hun kind meegeven. Ouders kunnen kiezen voor de achternaam van een van hen. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind dat binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren automatisch de achternaam van de vader of duomoeder. Een kind dat buiten een huwelijk wordt geboren en ten aanzien van wie ouders geen gezamenlijke keuze maken, krijgt automatisch de achternaam van de moeder.


Wetsvoorstel gecombineerde achternaam

In december 2021 is een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt dat een kind de achternaam van beide ouders meekrijgt. De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven. Zo kan een kind van ouders 'De Boer' en 'Jansen' de geslachtsnaam 'De Boer Jansen' of 'Jansen De Boer' krijgen.


Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben (zoals 'Van Bergen Henegouwen') geldt dat deze naam wordt gezien als een enkelvoudige achternaam. Ook zij kunnen hun kinderen een dubbele achternaam meegeven, zoals 'Van Bergen Henegouwen De Boer'.


Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk een combinatie te kiezen van hun eigen achternaam en de namen van hun adoptieouders. Ook hier geldt echter een maximum van twee achternamen in totaal.Aanvulling wetsvoorstel

Aanvankelijk gold het wetsvoorstel alleen voor nieuwgeborenen. op 29 juni jl. is een wijziging van het wetsvoorstel ingediend, die voorziet in een tijdelijke overgangsregeling. Door middel van deze tijdelijke overgangsregeling kunnen ouders van wie hun eerste kind is geboren op of na 29 januari 2019 alsnog hun kinderen een dubbele geslachtsnaam meegeven. De overgangsregeling zal gelden voor één jaar (mits het wetsvoorstel aangenomen wordt uiteraard :-)).


Wat als ouders geen gezamenlijke keuze maken?

Het wetsvoorstel behelst een keuzemogelijkheid voor ouders. Het is dus niet verplicht om voor een dubbele achternaam te kiezen. Als ouders geen (gezamenlijke) keuze maken, blijft gelden dat een kind binnen huwelijk automatisch de naam van de vader of duomoeder krijgt en buiten huwelijk van de moeder.


Het wetsvoorstel (met de wijziging) moet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Ik houd je op de hoogte!

126 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page