top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Wet herziening partneralimentatie

Op 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. Al in 2015 werd een voorstel ingediend om het stelsel van partneralimentatie te wijzigen, lees; verkorten, versimpelen en eerlijker maken. Het voorstel is meerdere keren gewijzigd en uiteindelijk is alleen de verkorting van de duur van de partneralimentatie wet geworden.


Wat is er gewijzigd?

Waar het uitgangspunt voor de duur van de partneralimentatie voorheen 12 jaar was, is dat nu veel korter. Uitgangspunt is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.


Er zijn uitzonderingen, waarin een langere termijn geldt. Namelijk:

  • Indien er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, eindigt de plicht tot betaling van partneralimentatie pas nadat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt;

  • Indien het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde partner bereikt binnen nu en 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd, eindigt de alimentatieplicht op het moment dat die partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;

  • Indien het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, de alimentatiegerechtigde partner op of na 1 januari 1970 is geboren en hij of zij meer dan 10 jaar jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedraagt de alimentatieduur 10 jaar.

Indien sprake is van een samenloop van deze omstandigheden, geldt de langste termijn.


Hardheidsclausule

Naast deze drie uitzonderingen op de termijn van vijf jaar, kent de nieuwe wet ook een zogenaamde hardheidsclausule. Indien beëindiging van de partneralimentatie, gelet op alle omstandigheden van het geval, niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd, kan de rechter de termijn verlengen. Een verzoek hiertoe dient uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de alimentatieplicht te zijn gedaan.


Welke gevallen

De nieuwe wet geldt voor nieuwe gevallen. Indien voor inwerkingtreding van deze wet al een alimentatieplicht is vastgesteld, gelden de oude termijnen. 


Vragen over deze nieuwe wet, of weten of de wijzigingen gevolgen hebben voor jouw situatie? Neem dan contact met ons op.

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page