top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Recente ontwikkelingen

Het is een tijdje stil geweest met updates en nieuwsberichten, maar des te meer reden om in dit blog een overzicht te geven van recente juridische ontwikkelingen. Natuurlijk is er weer (of nog steeds) veel coronagerelateerd nieuws, maar er is niet-coronagerelateerd nieuws. Ik praat je bij!


Start nieuwe aanvraagperiode NOW 3

We kennen hem inmiddels; de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Na de eerste tot en met de vierde aanvraagperiode, is het afgelopen donderdag 6 mei 2021 de vijfde aanvraagperiode voor de NOW gestart. Let op! De aanvraagperiode staat open tot en met 30 juni 2021!


Alle informatie over deze NOW-aanvraag, vind je hier.


Wat je over deze vijfde aanvraagperiode moet weten, zie je hieronder:

Huurkorting tijdens sluiting coronapandemie

Verschillende rechters hebben zich inmiddels gebogen over de vraag of een ondernemer wiens onderneming op last van de overheid is gesloten in aanmerking dient te komen voor (tijdelijke) huurprijsvermindering. Inmiddels zijn er ook diverse uitspraken gedaan over de invloed van Overheidssteunmaatregelen (zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten) daarop.


De algemene opvatting is dat een huurder in beginsel recht heeft op huurkorting indien hij kan aantonen dat hij ook daadwerkelijk getroffen is door de pandemie; er moet sprake zijn van omzetverlies. Rechters zijn van mening dat de "pijn" van de verplichte sluiting in dat geval gelijk over de huurder en verhuurder dient te worden verdeeld; 50% huurkorting. Krijgt de ondernemer overheidssteun in de vorm van TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)? Dan wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van de "nieuwe" huurprijs, omdat deze TVL (in elk geval deels) bedoeld is om de huur te betalen.


Tot slot heeft de rechtbank Limburg op 31 maart 2021 zogenaamde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over diverse vraagstukken met betrekking tot de huurovereenkomst en de gevolgen van de coronacrisis. Dit betekent dat de rechtbank uit Limburg aan de hoogste rechter van ons land heeft gevraagd hoe zij moeten omgaan met deze problematiek. Het antwoord van de hoogste rechter is op het moment van schrijven van dit blog nog niet bekend. To be continued dus!


Hoe de berekening van de "nieuwe"/tijdelijke huurprijs eruit ziet, verschilt van geval tot geval. Wil je advies over jouw specifieke situatie, neem dan contact op voor advies op maat!


Uitbreiding ouderschapsverlof

Tot slot nog een niet-coronagerelateerde ontwikkeling: de regeling voor ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 uitgebreid. De Tweede Kamer heeft onlangs namelijk de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het kabinet wil dat mensen hierdoor meer ruimte krijgen om te kiezen hoe zij werk en zorgen willen combineren.


Op dit moment kent Nederland ook ouderschapsverlof. Iedere ouder heeft namelijk recht op 26 weken ouderschapsverlof voor kinderen tot 8 jaar. Dit verlof is echter onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken staan. Gevolg hiervan is dat veel ouders geen ouderschapsverlof opnemen, omdat zij er dan financieel op achteruit gaan.


Onder de nieuwe wet hebben beide ouders recht op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte, waarbij zij een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon behouden. Het recht op onbetaald ouderschapsverlof van in totaal (dus inclusief de 9 betaalde weken) 26 weken voor kinderen tot 8 jaar blijft daarnaast ook bestaan.

Zo, je bent weer up to date! Ik wens je een fijn lang weekend!

44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


bottom of page