top of page
Penceel zonder achtergrond 2.png

Nieuws & blog

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting waar een ouder recht op kan hebben als hij/zij werk combineert met de zorg voor een kind dat jonger is dan 12 jaar. Om aanspraak te maken op deze korting, geldt in beginsel dat het kind ten minste zes maanden in het kalenderjaar ingeschreven moet staan op het woonadres van die ouder. Hoe zit dat echter met co-ouderschap? Het kind kan immers maar op één adres ingeschreven staan. Ik leg het je hieronder uit.


Iack en co-ouderschap

Ook ouders met een co-ouderschapsregeling, maar bij wie het kind niet ingeschreven staat, kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Al in 2020 oordeelde de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) dat een ouder ingeval van co-ouderschap aanspraak kan maken op de iack indien "de zorg gelijk wordt verdeeld in een duurzaam ritme". Indien aan deze norm voldaan is, kunnen beide ouders aanspraak maken op deze belastingkorting. De uitspraak van de Hoge Raad leidde echter tot discussie, want wanneer is sprake van gelijke zorg in een duurzaam ritme?


Invulling van de norm

Recentelijk, namelijk op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad invulling gegeven aan deze open norm. De Hoge Raad oordeelt dat een co-ouder aanspraak kan maken op de iack indien:

  1. het kind jonger is dan 12 jaar;

  2. het kind ingeschreven staat bij de andere co-ouder;

  3. het kind gedurende minimaal zes maanden ten minste 3 dagen per week bij de co-ouder verblijft;

  4. deze periode van 6 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn.

Het is derhalve niet vereist dat het kind gedurende het hele jaar ten minste 3 dagen per week bij de co-ouder verblijft. Dit is in lijn met de norm die geldt voor de ouder waar het kind wel ingeschreven staat. Ook in dat geval geldt namelijk dat het kind gedurende ten minste zes maanden bij hem/haar ingeschreven moet staan.


De meest recente uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp, vind je hier: uitspraak 30 september 2022.51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page