top of page
Over Iris zonder achtergrond.png

#VaktaalVrijdag - Q

296386092_481423370649467_6742818142428128214_n.jpg

Quod non

Waarschijnlijk onder juristen de meest geliefde én meest gehate uitdrukking in één. Quod non is Latijns en betekent letterlijk 'wat niet zo is'. De uitdrukking wordt vaak gebruikt in brieven, wanneer een standpunt van de andere partij wordt weergegeven, maar uitdrukkelijk de juistheid daarvan wordt betwist. Bijvoorbeeld: "stel dat ik dat al gedaan had (quod non), dan had ik daar vast een goede reden voor!" 

Meest geliefd omdat het heerlijk is om met weinig woorden een stelling van de ander te betwisten en het mooi klinkt. Meest gehaat omdat het eigenlijk volstrekt onnodig is om in een Nederlandse tekst een Latijnse (ingewikkelde) term hiervoor te gebruiken. Men zou immers ook gewoon kunnen schrijven 'wat niet zo is'.

bottom of page