top of page
Over Iris zonder achtergrond.png

#VaktaalVrijdag - L

289455976_566672594863371_2598736752656199750_n.png

Litispendentie

Litispendentie is afkomstig uit het (oude) latijn en wordt gevormd door de woorden litis (dat latijn is voor 'geding') en pendentia (dat zoveel betekent als 'hangende'). Weet jij wat bedoeld wordt met litispendentie? 

Van litispendentie is - kort gezegd - sprake als hetzelfde geschil, tussen dezelfde partijen, al bij een rechter in een ander land aanhangig is. Indien hiervan sprake is, dient de laatst ingeschakelde rechter de bij hem aangebrachte zaak aan te houden totdat de (on)bevoegdheid van de eerste rechter vast staat (uitzonderingen daargelaten). Regels hierover zijn vastgelegd in een Europese Verordening en in artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

bottom of page