top of page
Over Iris zonder achtergrond.png

#VaktaalVrijdag - E

296063861_476368064488331_1442105210239136245_n.jpg

Entameren

Entameren is afgeleid van het Latijnse 'intaminare' en het Franse 'entamer' en betekent: het beginnen van een procedure. "Een zaak entameren" houdt dus in dat je de rechtbank vraagt een zaak (een vordering of een verzoek) in behandeling te nemen. 

Verschillende procedures moeten op verschillende manieren worden gestart (geëntameerd). Een dagvaardingsprocedure begint met het door de deurwaarder aan de verweerder laten uitbrengen van een dagvaarding. De dagvaarding is dan de oproep aan gedaagde om voor de rechter te verschijnen. Een verzoekschriftprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. In de wet staat voorgeschreven op welk van deze twee manieren een bepaalde vordering moet worden ingediend.

bottom of page