top of page
Specialisaties zonder achtergrond.png

Advocaat Bergeijk

mr. Cuijten Advocatuur is een jong, ambitieus en toegankelijk advocatenkantoor. Het staat zowel ondernemers als particulieren bij en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, het familierecht en het verbintenissenrecht. 

In het arbeidsrecht kan het gaan om:

 • opstellen, controleren en up-to-date maken van arbeidsovereenkomsten;

 • opstellen of nakijken van vaststellingsovereenkomsten;

 • opstellen van getuigschriften en andere verklaringen;

 • advisering en begeleiding bij (voorgenomen) beëindiging van arbeidscontracten (via vaststellingsovereenkomst, minnelijk overleg, UWV-traject en procedure bij de kantonrechter);

 • bewaken van termijnen voor bijvoorbeeld aanzeggingen, opzeggingen en proeftijd;

 • verplichtingen in geval van een zieke werknemer;

 • dossiercheck disfunctionerende werknemer.

In het familierecht kan het gaan om:

 • een echtscheiding of verbreking van de relatie;

 • het (her)berekenen van kinder- en/of partneralimentatie

 • gezagskwesties, zoals de vastlegging of beëindiging van het (ouderlijk) gezag;

 • afstammingskwesties, zoals erkenning, vaststelling van het vaderschap of ontkenning van het vaderschap;

 • zorgkwesties, zoals het vastleggen, wijzigen of beëindigen van de zorgregeling;

 • naamswijzigingen;

 • jeugdbeschermingsmaatregelen, zoals Ondertoezichtstelling (OTS) en Uithuisplaatsing (UHP).

In het verbintenissenrecht kan het gaan om:

 • niet (goed) nagekomen afspraken. Bijvoorbeeld afspraken uit een koopovereenkomst of huurovereenkomst;

 • werkzaamheden die niet (goed) zijn uitgevoerd;

 • toegebrachte schade aan jou of aan een goed van jou;

 • schadevergoeding.

Bereikbaarheid, transparantie en laagdrempeligheid staan bij mr. Cuijten Advocatuur hoog in het vaandel, maar gaan uiteraard hand in hand met de klassieke kernwaarden van deskundigheid, vertrouwelijkheid en daadkracht.

mr. E.J.A. (Iris) Cuijten staat je als advocaat bij in een procedure, of voorziet je van juridisch advies in bijvoorbeeld onderhandelingen.

Elke week vindt er op woensdagochtend van 10 tot 11 uur een gratis inloopspreekuur plaats op het kantoor aan de Kerkhofstraat 21 in Valkenswaard, waar iedereen welkom is om zijn of haar vraag, probleem of situatie tegen het licht te houden.

mr_edited.png
bottom of page